Breng de werkgraagheidsgraad in je organisatie in kaart

Meting of
Scan

Breng de werkbaarheidsgraad in je organisatie in kaart met behulp van online tools. We screenen de ontwikkeling van de medewerker, teams en organisaties op basis van wetenschappelijk onderbouwde online testen. Medewerkers krijgen een beeld van wie ze zijn en hoe ze in hun werk staan. We testen eveneens op motivatie, mentale weerbaarheid en fysiek aanvoelen. Deze screening resulteert in een actieplan werkbaar werk voor de organisatie.


Begeleiding

We bieden begeleiding aan bij het uitvoeren van de scan op maat van de klant. Dit doen we door begeleidende infosessies.

Monitoring

We monitoren de werkbaarheid in de organisatie en volgen veranderingen op dit vlak.

rapporteren en opvolgen

De begeleiding kan ook het volgende inhouden:
(1) het rapporteren over de werkbaarheid;
(2) het opstellen van een werkbaarheidsplan: toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten opgenomen in het plan;
(3) monitoring en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk


Vlaamse overheid

Getuigenis over werkbaar werk

Getuigenis door Heidi Sykora, expert organisatie en talent, IN-Z over de inzet van de tool MyMindScan ism Lut Brenard, hoofdcoach oTHOR.