Alleen al in de Verenigde Staten is het leren door bedrijven een sector van 360 miljard dollar, maar de efficiëntie van het leren en toepassen van nieuwe vaardigheden is slechts 12% en slechts 25% van de getrainde mensen gaf aan beter te presteren. Door te oordelen of en wanneer een trainee klaar is om te leren en te oordelen of en wanneer de hersenen van de trainee openstaan voor het coderen, opslaan en ophalen van informatie (zijnde de drie stadia van leren), levert de Growth Mindset Manager een fantastische tool voor corporate learning en development experts om de leerplannen aan te passen aan de ‘gereedheid’ van hun publiek.

De Growth Mindset Manager is de enige beschikbare tool voor het beoordelen en objectief meten van de Growth Mindset Index van zowel individuen als organisaties. Met als doel om te helpen in de corporate Learning & Development, bevat het GMM ook de Learning Capacity Index van een individu, groep of organisatie om de organisatie te helpen bij het bepalen van wanneer, hoe en welke leerinhoud het best wordt aangeboden aan hun medewerkers.

Op basis van objectieve neurowetenschappelijke metingen van de leerbereidheid van de hersenen en de huidige mindset, zijn onze AI-eigen algoritmen in staat of berekenen ze de bereidheid om te groeien/leren van een individu en een team. Omdat deze variabelen dynamisch van aard zijn, meet de Growth Mindset Manager (bi-)maandelijks de Groei Mindset Index en de Learning Capacity Index om de leerbereidheid van een persoon/groep op een wetenschappelijke, objectieve en dynamische manier te beoordelen. Hierdoor kan de organisatie haar L&D aanpak aanpassen aan de beschikbare gegevens.

Meer info: www.gmi.ai