LESSONS LEARNED FROM THE WORLD OF SPORTS

Beste coach, HR-verantwoordelijke, preventie-adviseur, consultant of topperformer

Wij organiseren (online) opleidingen of infosessies om kennis te maken met de online tools MyMindWorks, MyMindScan, Growth Mindset Manager  en haar trainingsprogramma’s. Deze tools worden ingezet in de  bedrijfswereld om de mentale fitheid van medewerkers  en de leercapaciteit (groeimindset) te monitoren en te versterken. Iedereen die in een prestatiegerichte omgeving actief is, kan er voordeel uithalen.
Interesse in een opleiding voor MyMindScan, Growthmindset of MyMindworks? Mail naar lut@mymindscan.be

Feedback van de workshops!

Wat een interessante ervaring met de workshops! Het gebruik van een groeimindset en Action Types, geleend uit de sportwereld, kan aanzienlijk bijdragen aan de ontwikkeling van leidinggevenden en teams op de werkvloer. Hier zijn enkele lessen uit de sportwereld die van toepassing zijn en tips voor de implementatie ervan:
Lessen vanuit de Sportwereld

 1. Groeimindset
  o Continue Verbetering: In de sport draait alles om voortdurende verbetering. Atleten streven er constant naar om hun persoonlijke records te breken en beter te presteren. Op de werkvloer betekent dit dat medewerkers en leidinggevenden altijd op zoek moeten zijn naar manieren om hun vaardigheden en prestaties te verbeteren.
  o Positieve Houding tegenover Falen: Atleten zien falen als een leerervaring. Op de werkvloer zou dit kunnen betekenen dat fouten worden gezien als leermomenten in plaats van mislukkingen.
 2. Gebruik van Action Types
  o Individuele Aanpak: Net zoals coaches atleten individueel begeleiden op basis van hun unieke behoeften en sterke punten, kunnen leidinggevenden op de werkvloer hun teamleden individueel begeleiden en hen ondersteunen op basis van hun specifieke kwaliteiten en ontwikkelingsgebieden.
  o Gerichte Feedback en Feed Forward: Sportcoaches geven niet alleen feedback over wat er verkeerd ging, maar geven ook feed forward om de atleet te helpen beter te presteren in de toekomst. Op de werkvloer kan dit betekenen dat leidinggevenden specifieke, constructieve suggesties geven voor toekomstige verbeteringen.
  Implementatie op de Werkvloer
 3. Moving from Feedback to Feed Forward
  o Focus op de Toekomst: In plaats van alleen te bespreken wat er misging in het verleden, focus je op wat medewerkers in de toekomst kunnen doen om hun prestaties te verbeteren. Bijvoorbeeld: “Volgende keer kun je proberen om je presentatie visueel aantrekkelijker te maken door meer grafieken en afbeeldingen te gebruiken.”
  o Positieve en Specifieke Suggesties: Geef positieve, specifieke en haalbare suggesties die medewerkers direct kunnen toepassen. Bijvoorbeeld: “Je hebt goed werk geleverd met het teamoverleg, misschien kun je volgende keer een paar minuten besteden aan het samenvatten van de belangrijkste punten aan het einde van de vergadering.”
 4. Incorporeren van Sportprincipes
  o Regelmatige Training en Oefening: Net zoals atleten regelmatig trainen om hun vaardigheden te verbeteren, kunnen medewerkers regelmatig trainingen en workshops volgen om hun professionele vaardigheden te verbeteren.
  o Mentorschap en Coaching: Stimuleer een cultuur van mentorschap en coaching op de werkvloer, waarbij meer ervaren medewerkers hun kennis en vaardigheden delen met minder ervaren collega’s.
  o Teamwork en Samenwerking: Bevorder een sterke teamgeest en samenwerking, vergelijkbaar met hoe sportteams samenwerken om gezamenlijke doelen te bereiken.
 5. Gebruik van SMART Goals
  o Specifieke Doelen Stellen: Help medewerkers bij het stellen van specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen, net zoals atleten hun trainingsdoelen stellen.
  o Regelmatige Evaluatie en Aanpassing: Net zoals atleten hun voortgang regelmatig evalueren en hun trainingsplan aanpassen, kunnen medewerkers en leidinggevenden regelmatig hun doelen en prestaties evalueren en hun aanpak aanpassen waar nodig.
  Voorbeeld Scenario
  Scenario: Een teamlid heeft moeite met het tijdig afronden van projecten.
  Feedback (traditioneel): “Je hebt je project niet op tijd afgemaakt, wat problematisch is voor ons team.”
  Feed Forward (sportgeïnspireerd): “Je hebt hard gewerkt aan je project. Voor de volgende keer, probeer de projecttaken in kleinere delen op te splitsen en stel wekelijkse mijlpalen om je voortgang bij te houden. Dit kan je helpen om beter op schema te blijven en deadlines te halen.”
  Door deze principes uit de sportwereld toe te passen, kunnen leidinggevenden niet alleen de prestaties van hun teams verbeteren, maar ook een cultuur van continue groei en positieve verandering bevorderen.