Omgaan met tegenslag: een aantal tips

adminNews, nieuws

Tips om beter om te gaan met tegenslag
Omgaan met tegenslag is niet evident. Het kan ieder van ons overkomen: een crisis in je omgeving, een ongeluk, ziekte, overlijden, echtscheiding, enz. Hieronder een aantal tactieken om beter met moeilijke periodes in je leven om te gaan.